За порталот
ФАКТИ и БРОЈКИ за
www.sezadomot.com.mk


Посетители: над 237.000 различни годишно
Број на страни: над 1800 страни

Веб-порталот “Се За Домот” започна со работа во 2006 година како прв македонски веб-портал за уредување и опремување на домот.

Создаден е како резултат на потребата на интернет корисниците во Македонија за брзо и лесно доаѓање до информации во доменот на уредувањето,опремувањето и одржувањето на домот.

На порталот посетителите може да прочитаат бројни совети од архитекти и дизајнери за современо уредување и опремување на просторот, како и информации за најновите светски трендови, преку приказ на галерии, каталози и видео записи. Посетителите можат да видат и упатства за поправки, совети од типот “направи сам”, решенија за градината, фенг шуи прилози, online апликации за дизајнирање на ентериери.

Една од главните функции на порталот е и пребарување на фирми и индивидуалци кои нудат производи или услуги наменети за домот, распоредени во преку 150 подкатегории.


Прикажани се и банки со нивната понуда на станбени кредити, кредити за реновирање и опремување на домот, фирми за недвижности кои продаваат и изнајмуваат куќи и станови, како и осигурителни компании кои нудат осигурување на домот. Порталот нуди и простор за рекламирање на фирми и индивидуалци (повеќе...).